Tolga Bahadır ŞİMŞEK


EĞİTİM İSTİKRARININ SAĞLANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Mart ayında virüs yayılımını kontrol altında tutmak amacıyla, eğitim kurumlarında ve üniversitelerde eğitim ve öğretim süreçlerine tedbir amaçlı ara verilerek, online ders sistemine ve online sınav sistemine geçiş süreci yaşanmıştır.


            Mart ayında virüs yayılımını kontrol  altında tutmak amacıyla, eğitim kurumlarında ve üniversitelerde eğitim ve öğretim süreçlerine  tedbir amaçlı ara verilerek, online ders sistemine ve online sınav sistemine geçiş süreci yaşanmıştır.

            Teknolojik alt yapıya hazır olmayan kurumlar, derme çatma yöntemlerle bilgi sunumunu gerçekleştirmeye çalışırken, öğrenciler ve veliler eğitimin geleceği ile ilgili büyük kaygılar yaşamaya başlamışlardır. Bu durumun en önemli etkisi kırsal alanlarda ve bazı bölgelerde internet erişiminin yeterli düzeyde olmaması, öğrencilerin ve çocukların böyle bir sistem için disipline edilmemiş olmaması verimliliği olumsuz yönde etkileyen parametreye dönüşmüştür.

            Uzaktan eğitim sistemlerinin ve yüz yüze eğitimin kalitesini arttırmanın ilk koşulu vatandaşın ekonomik güvencesine katkı sağlayabilecek teşvikleri sunmak ve özel eğitim kurumlarını denetim altında tutarak, mali anlamda destek paketi devlet tarafından sunulması şeklinde olacaktır. Aksi takdirde bir çok özel eğitim kurumu  2021 yılında eğitim ve süreklilik faaliyetlerini sürdürebilen düzeyde ayakta kalamayacaktır.Kısa çalışma ödeneği dışında kurumların çoğunda personel devamsızlığı, öğretmenlere ödenemeyen ve geciken maaş ödemeleri eğitim performansını derinden etkileyerek nitelikli işsizliğin artmasına neden olan bir tabloya dönüşmektedir.

            Veliler, çocuklar ve gençlerin geleceği için kaygılı durumdalar. Çocukların ekran bağımlılığından uzaklaştırılması için bir çok teori, doktrin ve uygulama bilgisini ortaya koyan çocuk gelişimi uzmanlarının görüşlerinin tam tersine artık çocuklar ekran değil, oyun bağımlısı olan duruma gelmişlerdir.Bazı velilerimizden tarafımıza gelen soruları şöyle özetlersek; Bu yıl online eğitim için yüksek maliyetlere katlanmadan, çocuğumuzun devlet okuluna geçiş sağlayarak önemli derslerden yıl boyunca özel ders alma imkanı sağlasak mı? Özel kolejlerin kaynak kitap konusunda zorunluluk getirerek yüksek kar marjı ile velileri mali yönden büyük sıkıntıya sokan süreçleri neden denetim altına alınmamaktadır? Bu dönemde ortaya çıkan eğitimde fırsat eşitsizliği ortadan nasıl kaldırılacak?

            Bu soruların tüm cevapları ve çözüm önerilerini bakanlığımızın ortaya koyması gerekmektedir. Ayrıca okul öncesi eğitimin, anaokullarının ciddi yapısal problemler yaşadığının bilgilerini piyasadan öğreniyoruz. Okul öncesi eğitim konusunda Avrupa Birliği’nin çok gerisindeyiz. Bu dönemde de bu konuya bürokratların ayrıca eğilmesi ve proje üretmesi kanaatindeyim. Ayrıca bu dönemde atanamayan bir çok meslektaşımızın başvuru yaptığı ücretli öğretmenlik koşullarında yaşanan sıkıntılar da ayrı bir gündem haline gelmiştir. Özel eğitim gören engelli öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın olağanüstü bu dönemde sıkıntılarının çözümü için acil önlemler alınması gerekmektedir. Eğitim sektörünün hareketlenmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için şahsi önerilerim şunlardır.

            -Sınırsızca para kazananların harcama savurganlığı  ile  kıt kanaat para kazanıp sadece temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar arasında gelir adaletsizliğinin giderilmesi en temel amaç olmalıdır.

            -Teknolojik alt yapının  hız ve erişim yönünde herkese ulaşabilecek boyuta getirilmesi gerekmektedir.

            -Öğrencilerin kariyer planlaması ve mesleki yönelim gibi alacakları önemli kararlar için mutlaka bire bir rehberlik takip sistemi hayata geçirilmelidir.