MEHMET İSLAMOĞLU

“ Kārûn Mûsâ’nın kavmindendi. O, gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı. Halkı ona şöyle demişti: "Sakın şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez.” (Kasas : 76)
Karun, ekonomik gücünü gücün ekonomisine çevirendir .
Karun, sermayesini kamçı gibi kullanandır .
Karun, servetini insanlara baskı aracına dönüştürendir .
Karun, malını silah gibi halkın aleyhine doğrultandır . 
Karun, sermayesiyle halka toplum mühendisliği yapandır .
Karun, sahip olduğu mal, servet ile adeta Rab’lik taslayandır .
Karun, sermayesiyle azgınlaşan, azgınlaştıkça bozgunlaşandır .
Karun, elindeki makam, mevki ile altındakileri ezmeye çalışandır . 
Karun, memurunu ezen, baskılayan, mobbing uygulayan müdürdür, amirdir .
Karun, işçisine tepeden bakan, hakkını vermeyen patrondur .
Karun, eşine, çocuklarına hayat yüzü göstermeyen, şiddet uygulayan babadır .
Karun, komşusu açken tok yatandır .
Karun, milletin, vatandaşın malına, cebine göz koyandır . 
Karun,siyasi erki, gücü hor kullanıp  halkını ezendir .
Karun, yine siyasi erk sayesinde vatandaşın inancına, imanına, kılık kıyafetine müdahale edendir .
Karun, dilsiz kullar dediğimiz hayvanlara eziyet eden, gücünü onlarda deneyen, acımasızca döven, işkence eden, aç bırakan, ellerini ayaklarını kesen vahşilerdir .
Karun, doğayı katleden, fabrika atıklarını derelere, nehirlere akıtıp binlerce balıkların ölümüne sebep olandır . 
Karun, daha fazla kazanmak için başkalarının ülkelerini sömüren, madenlerini çalan, geleceklerini heba edendir . 
Karun, size “demokrasi getireceğiz” diyerek ülkeleri darmadağın edenlerdir .
Karun, zayıf iken mübarek görünüp güce ulaştığında veya fırsatını bulduğu ilk andan itibaren terör estiren, zalimleşen ve acımasız olandır .
Karun, kendi ideologyası uğruna her şeyi mübah görendir . 
Karun, para ile her şeyi satın alabileceğini düşünendir . 
Karun, dini, siyasi ve ekonomik mertebesini kullanan, kendini erişilmez gören, itibarını dünyalık menfaate çeviren ve kutsal sayan lider, hoca, şeyh adındaki herkestir . 
Karun, aslında dini istismar eden ama tek doğru kendilerinin olduğunu iddia eden sahtekarlardır . 
Karun, kendi yazdığı kitabı/ kitapları “ bu Allahtandır” “ bana rüyada gösterildi” “Hz Peygambere arz edildi” gibi yalan beyanlarla kitaplarını kutsallayan ve bu sayede satışını artıran ve servetine servet katandır . 
Aynı ayetin devamı olan 77.ayette “ Allahın sana iyilik yaptığı gibi sende (insanlara) iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuğu arzulama, şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez” der .
Hulasa, Karun, sahip olduğu ekonomik gücü, makamı mevkiyi ve her türlü yetkiyi Allahın verdiğini unutan ve bunu baskıya, şiddete, işkenceye ve yaptırıma çeviren herkestir . 


KARUN KİMDİR ?

“ Kārûn Mûsâ’nın kavmindendi. O, gücüne dayanarak onlara haksızlık etmekteydi. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını güçlü kuvvetli bir ekip bile zor taşırdı.

21.11.2022 17:04:00