MAHMUT MACİT


KÜLTÜREL KÖLELİK

Müslümanların etrafını cami ağyarını mâni olacak şekilde İslami değerleri kazanmak üzere bir kültürel seferberlik başlatması gerekiyor.


KÜLTÜREL KÖLELİK

 Müslümanların etrafını cami ağyarını mâni olacak şekilde İslami değerleri kazanmak üzere bir kültürel seferberlik başlatması gerekiyor.

 Tüm Müslümanların ayrıştırıcı kalıplardan çıkarak, tevhidi bir değişimin ve dönüşümün gerekliliğini fark edip ayrı duran parmaklarını birleştirip yumruğunu sıkarak ayağa kalkması şarttır.

    Müslümanlar olarak İslam medeniyetinin temsil edildiği tarihlerdeki ihtişamlı günlerimizi analiz edip yeni bir gelecek inşa etmek için yepyeni bir ufka, bakış açısına ihtiyacımız var. Zira İslam dünyası kendi kültürüne kör ve sağır bir hale getirilip her yönüyle kültürel, zihinsel anlamda işgal edilerek soykırıma uğratılmıştır. Durumun vahametini anlayamayacak kadar ağır bir kültür heyelanı içindeyiz. Eğitimimiz derin bir acı içinde kıvranıyor. Ufuksuz, ruhsuz, ezberciliğe dayalı, idrak, sorgulama yoksunu bir çizgide seyreden müfredat… Evraka boğulmuş öğretmen ve yarış halinde öğrenciler…

    Kendi kültürel kimliklerimize, şifrelerimize, inandığımızı iddia ettiğimiz yüce dinimizin evrensel ahlak anlayışına, kendi dünya görüşümüze, özümüze dönüp , yaşadığımız asrın tüm imkanlarıyla donanmış bir ideal bakış açısı ortaya koyamazsak, ne eğitim ne öğretim noktasında başarılı olamayacağız, beton binalar ya da plastik kutular üzerinden eğitim verdiğimizi zannederken her yerden bir sel gibi akıp gelen bilgi ve kültür, moda ve akım çöplüğünde çocuklarımız ellerimizden kayıp gitmeye mahkum olacaktır.

    Müslümanlar, üzerlerine giydirilmiş tüm kostümlerden kurtularak özgür ve özgün, kuşatıcı, ufuk açıcı tüm dünyanın kuşanacağı bir kültür atılımına muhtaçtır, acilen kültür köleliğinden kurtulup özüne dönerek, dünyayı kendine hayran bırakacak şekilde çalışmalıdır. İnsan reel bir köleliği asla kabul etmezken, kültürel anlamda esir olmuşluğunun farkına varamamanın verdiği körlükle, direnecek ruhunu da kaybetmiş, görünüşte hür olmasına rağmen ruhen zincirlere vurulmuştur.

   Kendi öz kültürümüze bir an önce dönerek varoluş savaşını başlatmak zorundayız. İnsan olmanın onurunu korumak istiyorsak eğer, düşünce köleliğinden kurtulup, bize altın tepside sunulan inkârcı, nihilist, pozitivist, deist ikramların son kullanma tarihlerinin çoktan geçtiğini fark etmeliyiz.

   Kültürel atıkların istilası altında kıvranan, manevi boşluğa sürüklenmiş, tv, bilgisayar oyunları ve sosyal medya araçlarıyla en kılcal damarlarına kadar zehir zerk edilen ve tüm vücudu saran zihinsel zehirlenmeler yaşanmaktadır. Müslüman toplumların acilen slogan ve edebiyat parçalamaktan öteye geçecek bir akıl ve ufuk ile sahaya inerek, merhametin, adaletin, hoşgörünün, edep ve adabın, sevgi ve saygının tüm değerlerimizi kuşatan, kendi öz kültürümüzü yaşatacağımız bir dünyayı yeniden kurmak için tedbir alması gerekmektedir.  Dünyamızı çepe çevre saran taklitçilik, fikirsizlik ve kültürsüzlükten bir an önce kurtulmalı, düşünce kıtlığından arınmalıyız.

   Böylesine büyük bir kültür ve ideoloji savaşı yaşanırken, Müslüman kanaat önderlerimizin, millet olarak siyak ve sibakımızı, nasıl bir ruh ve düşünce bataklığında mücadele verdiğimizi, sepetimizdeki imkanlarımızın neler olduğunu, büyük bir titizlikle ölçüp en kapsamlı analizi yapmak, fantezilere kapılmadan, umutsuzluklara da düşmeden, büyük bir kültür savaşı için fedakarlıkla canhıraş çalışarak, kendilerini medeniyetimizin yeniden inşası için adama zorunlulukları vardır…

   Medeniyetimizin kültür ve düşüncesine konan ambargolardan kurtarılıp, onun ruhuna vurulmuş manevi zincirlerinin bir an önce sökülüp atılması şarttır. İçinde bulunduğumuz bu çağda sil baştan bir kültür ve din temizliği mutlaka olmalıdır. İnanıyorum ki ülkemizin bağrından çıkacak bir Nuh, bu toprakların çılgın ve üstün dehasını tüm dünyaya gösterip, taptaze bir düşünce, bir kültür ekolünün doğması ile dünyayı yeniden gerçek bir medeniyet ile tanıştırarak, bu tufandan, kültür köleliğinden kurtaracaktır.

    Kültür köleliği yıkıldığı gün, tüm kölelikler bitecektir evelallah.Yeter ki inancımızı kuşanalım, kendi öz kültürümüze yeniden sarılalım, güvensizlik, inançsızlık gibi hastalıklarından kurtulalım, zulme karşı hakkı hakikati haykıralım, Hakkı hak, batılı batıl bilip, hakkın yolundan ayrılmayalım. Allah'ın yardımıyla (kültürel kölelikten kurtulup) zaferi elde ettiğimiz gün insanlığın akın akın ulvi medeniyetimize koştuklarını göreceğiz inşallah.