Abdulvasih Duran

1-Virüsün zayıflaması.Yani etkisini yitirip pasifleşmesi,
2-Virüsün şiddetini artırıp daha da zararlı hale gelmesidir.
    Edebiyatta”Teşbihte hata olmaz” şeklinde bir kural vardır.Bizde bu kurala dayanarak virüse  benzetirsek gerçek Müslümanlıktan 2 tür Müslümanlık ortaya çıkmıştır.
1-DİNİ-DAR Müslümanlık,
2-KİNDAR Müslümanlık.

DİNİ-DAR MÜSLÜMANLIK:"Dini-Dar" Müslüman, aklını başkasına kiraya vermiştir.Kendi iradesini kullanamaz.Bağlı bulunduğu gurubun emir ve komutlarıyla hareket eder.Bir şeye karar verirken bile kendi kararını kendi veremez.Bağlı bulunduğu ağabeyler ve efendiler nereyi işaret ederlerse oraya yönelirler.İşaret edilen yer İslam'a zarar veren taraf olsa bile fark etmez.Çünkü emir öyle gelmiştir.
"Dini-Dar" Müslümanların hayatını Ayet ve Hadislerden çok anlatılan yalan yanlış şeyler şekillendirir.

KİNDAR MÜSLÜMANLIK:"Kindar Müslümanlar" kinini dininin önüne geçirmiş kişilerdir.Hırsı ve kini inandığı davasına zarar verse de adeta bu durumdan memnun olduğunu ifade ederler.Bir zamanlar beraber oldukları ve aynı davadan geldikleri arkadaşlarına KAYBETTİRECEKLERİNİ biliyorlar.İslama zarar veren  tarafın kazanması halinde davaya ne kadar zarar vereceğini ve şu ana kadar bin bir zorlukla elde edilen bütün kazanımların heba olacağını bildiği halde kininden ve hırsından dolayı bunu göremez veya bilerek görmezler.

Kur'an mü'minlerin birbirlerinin dostu ve yardımcısı olduğunu anlatır:" Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır."(Tevbe,71).

Ancak mutasyona uğramış Müslümanlık tipinde dostlar mü’minlerden çok  başkalarıdır ve mevki,makam ve  kaybettirme hırsıdır.

Kur'an Müslümanlara mü'min kardeşlerine karşı kin tutmamak için dua etmemizi istemektedir:"Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: "Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin"(Haşr,10).

Ancak mutasyona uğramış Müslümanlık tipinde bu ayetlere rağmen “, iman edenlere karşı  kin tutmak  mücadelelerinin en önemli parçasıdır.

Kur'an bizlere iman edip,salih amel işlememiz halinde kalbimizde sevgi yaratacağını va'd ediyor :" İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman, (gönüllere) bir
sevgi koyacaktır".(Meryem,96).

Ancak mutasyona uğramış Müslümanlıkta Allah rızasına uygun salih amel işlenmediğinden gönüllerde bir sevgi oluşmuyor.
     Günümüz de (Allah muhafaza) bazı mü’minler bilmeyerek veya söz dinlemeyerek yanlış yolda olanların özelliklerine bulaşabiliyorlar.
      Bütün bu zararlı virüslerin panzehiri 'GERÇEK DİNDARLIK’tır. Dindar Müslüman Kitaba uyar,kitabına uydurmaz

UNUTMAYIN:İlim irfan sahibi insanlar, adres arayan insanın, bulunduğu yerden çok uzaklaşmamasını tavsiye ederler.Çünkü adrese gideyim derken bulunduğu yeri de kaybedebilirler.


MUTASYONA UĞRAYAN MÜSLÜMANLIK

Mutasyon bir canlının (virüsün) şekil değiştirmesine denir.Bu değişiklik iki türlü gerçekleşir:

10.03.2024 12:13:00