Mahmut MACİT


RABBİNE YÖNEL

"Ve ila rabbike ferğab" (Herşeyin kontrolünü elinde tutan ,yaratan ve yöneten yüce güce yönel ) özencin O'na olsun koşuşturman O'nun yolunda olsun ,O'nun için çalış O'nun için gayret et O'nunla ol hayatın tüm alanlarında, O'nun rızasını dert et yüreğine, kendini O'na ada, İsmail ol


 Mü'min sürekli  herşeyin Kontrolünü elinde tutan yaratan ve yöneten Allah'a rağbet edecek O'na düşkün olacaktı. Sosyal medyayı hunharca kullanıp deccale dönüştürerek, miktarının nekadar olduğunu bilmediği ömür sermayesini  müsrifce tüketmeyecek, Allah'ın israf edenleri sevmediğini unutmayacak, bağımlı olmayacaktı.


Aklı ve yüreği sadece Allah'a kelepçenmiş ,kalbinde iman aklında  ilim İrfan ,dilinde La ilahe illallah  (Allah'tan başka HİÇBİR İlah(vazgeçemeyeceğim hiçbir şey)  yoktur  diyerek esaretten kurtularak özgürlüğü yaşayacaktı.
Hesaplar dünyalık değil ahiret için olacaktı hiç ölmeyecek gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışacaktı.

İnanan kişinin adıydı Mümin,
Allah'a,meleklerine,kitaplarına,peygamberlerine,Ahiret gününe,Kaza ve Kadere,İnanan.
Peki neydi inanmak,
İnanmak ;görmediğine inanmaktı, İhlasla yogruldumu,Allah ile kul arasında sırra dönüşecekti, melek bilmeyecekti ki yazsın, şeytan bilmeyecekti ki bozsun, taklidi olanı makbul olsada inanmanın, aslolan tahkiki(araştırmaya dayalı) imandı.


Fıtrat denilen sistem Doğuştan yaratıcının koydugu yazılım ile insanın Rabbini bulmasını ve Ona inanmasını sağlayan sistem değilmiydi?
Fıtrat kapitalizmin,maddenin tufaninda boğulup bozulmuştu maalesef...
Herkes Allah'a inanıyor ama neredeyse hiç kimse Allah'a güvenmiyordu, söz baki, öz fani olmuştu.


Ne Nuh tufanlari yaşıyordu Adem'in evlatları
Nice Kenan'lar boğuluyordu azgın nefsin dalgalarında
Ela bi zikrillehi tetmainnel gulup (Hişt size söylüyorum-  kalpler ancak Allah'ı anmak  ile huzur bulur) diyordu herşeyin Rabbi.


Elestu bi rabbikum (Ben sizin rabbiniz değil miyim?)
Sualine evet diyenler Mutlu olamamanın sebebini bulamıyor,aramıyorlardı.


Sorun ; her zaman ve zeminde aşkını ilan ettiğine yönelememekti, korkmayan kalpten ,doymayan nefisten ve  faydasız bilgiden Yüce rabbine sığınamamıştı. Kaybetmişti tanıyamadığı Rabbini hayatın hengame zehrinde.

"Ya eyyuhel insan,ma ğarrake bi rabbikel kerim "
(Ey insan;Bunca nimetine rağmen rabbine karşı seni aldatan nedir?)
Ey bir aşka durduğunu söyleyen adam ,yer ve gökler arasındaki herşey tesbihatta görmez misin, kutlu davete yönelmek için ,neyi bekliyorsun, randevusuz gidebildigin tek yer,bir adım at on adım geleyim diye müjdeleyen yüce güce yönel, Yalnız Ona kulluk et ve yalnız Ondan yardım iste ,kimseye minnet eyleme

"Ve ila rabbike ferğab"
İlahi ferman.(Rabbine yönel)
Yönel ki göğsün ferahlasin, hayatın yükü sırtından hafifletilsin ,Onun katından verilip senin de razı olacağını sabırla bekle, dünyanın oyun ve eğlenceden ibaret bir illüzyon, ebedi alemin fani alemden daha hayırlı ve kalıcı olduğunu unutmadan yönel.

Unutma ki İnsan , fıtratına(orijinal yazılım kodlarına) dönmelidir. Varoluş sırrını çözüp , kulluk kulvarında dünya hayatını onurluca tamamlamak için gayret göstermelidir.
           Mahmut Macit