SEÇİL SEMİZ ÖZCAN


Türkçe dilinize batmasın!

Son yıllarda anlamsız bir moda başladı. Türkçe başlayan bir cümlenin arasına ya da sonuna yabancı bir dil kullanırsak farklı olacağımız algısı çığ gibi arttı!


Muhabbetler argo ve küfürlü ifadelerin üzerinden başlarken, yazılı metinlerde de harfler eksik, hatalı olduğu için kelimeler hiçbir anlam ifade etmeyen anlamsız bir cümle yığınına dönüştü.

Bırakın yeni nesli, Türkçe konusunda büyük bir hassasiyet gösterip örnek olması gereken yetişkinler dahi bu hususta gerekli itinayı göstermiyor, önemsemiyor, gerekli bulmuyor.

Oysa 'Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir' diyen Mustafa Kemal Atatürk, Türkçemizin doğru kullanılmasının önemini en güzel şekilde ifade ederek,
“Ülkesini yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır” sözüyle de bir dilin bir ulusun istiklali için büyük bir önem arz ettiğini de önemle vurgulamıştır.

“Türk Dili zengin, geniş olduğu kadar  yapısal olarak da gelişmeye en açık bir dildir.
Türkçemizi yabancı kelimelerin istilasına maruz bırakmayalım.
Bugün sosyal medyanın da etkisiyle yozlaşma tehdidi ile karşı karşıya kalan güzelim Türkçemizi korumak en önemli görevlerimizden biri olsun.
En büyük özentimiz Türkçeyi en doğru şekilde konuşmak olsun!
Uyumlu, ahenkli, akıcı konuşmak hususunda yarışalım mesela…
Bu konuda kendimizden küçüklere örnek olurken, yaşıtlarımıza da ilham olalım.
Türkçe dilimize batmasın!
26 Eylül Türk Dili Bayramı’mız kutlu olsun…